Skip to content

Logotyp och länkning

Länkning till Sparbanken Boken.se

Länkning till Sparbanken Boken.se endast får göras från webbplatser som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

  • När du länkar till Sparbanken Boken.se vill vi gärna att namnet Sparbanken Boken ingår i länknamnet, till exempel "Sparbanken Boken", "Till Sparbanken Bokens webbplats", "Läs mer om Sparbanken Bokens bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Sparbanken Boken inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Sparbanken Boken.

Hantering av vår logotyp

Vår logotyp består av ett ordmärke och en symbol. Den finns i två varianter:

  1. Primär: Positiv med orange ordmärke
  2. Sekundär: Negativ med vitt ordmärke – används endast när vår primära logotyp inte fungerar på grund av dålig kontrast

Använd alltid vår primära logotyp i första hand

Placera logotypen

Se alltid till att det finns luft runt logotypen så att den inte kommer för nära andra objekt eller upplevs inträngd. Om ytan är begränsad, är tumregeln att frizonen runt logotypen ska vara minst halva höjden av symbolen. Vår logotyp placeras i första hand mot en vit bakgrund.

Vår gemensamma logotyp för Swedbank och Sparbankerna

I första hand ska alltid rätt logotyp användas. När det inte är möjligt kan vår gemensamma logotyp, ”Symbolen” utan ”Since 1820”, användas.

Se alltid till att det finns luft runt logotypen så att den inte kommer för nära andra objekt. Om ytan är begränsad, är tumregeln att frizonen ska vara minst halva höjden av symbolen.

När du ska hänvisa till Swedbank och Sparbankerna i text, skrivs ”Sparbankerna” med versalt ”S”.

Placera aldrig text i närheten av symbolen så att det kan uppfattas som en del av logotypen.

Behov att placera flera logotyper tillsammans?

Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra, ska storleken vara så att den upplevs lika stor som övriga, exempelvis för betalnings- eller finansieringsalternativ.

Kontakt

För frågor om hur du använder vår logotyp, godkännande eller få tillgång till Brand Manager, kontakta:
.

Byrå och samarbetspartners

Jobbar du för en av våra byråer och behöver tillgång till våra riktlinjer och designelement. Kontakta oss för inloggning till vår ”Brand Manager”.

Ladda ner vår logotyp

Vår logotyp finns tillgänglig i olika filformat: svg, ai, pdf och png.

Swedbanks logotyp (zip)
Swedbank och Sparbankernas gemensamma logotyp (zip)