Ansök via vår hemsida (se länk till vänster).

Ansökan vill ha oss tillhanda senast den 31 oktober 2020. Du får besked i januari 2021. 

Viktigt inför 2021
Vi påminner er om att ni, inför 2021 års ansökan, skickar in en redogörelse för vad 2020 års bidrag använts till och vilken exponering banken fått för summan. Skicka med en kortfattad beskrivning, gärna styrkt med foton.

Till exempel:
• har summan använts till aktiviteter för föreningens ungdomar
• renoveringar
• projekt
• arenasskyltar
• tryck på matchtröjor/uppvärmingströjor
• logotyp på hemsidor, Facebook-sidor, programblad

Det är viktigt att banken har rätt uppgifter om vem som ingår i föreningens styrelse, vem som disponerar föreningens konton m.m. Därför vill vi varje år ha ett nytt protokoll som styrker detta. (Ej komplett ansökan innebär utebliven – eller reducerad - sponsring).

Mål med vår sponsring

Nå breda grupper i samhället
Resultera i lokal nytta för bygden
Präglas av hög kvalitet genom samarbeten med seriösa partners
Baseras på skrivna avtal
Fördelas mellan kultur, idrott och samhälle

Mervärden för Sparbanken Boken:

Vi vill vara en sponsor som syns och att samarbetet ska innehålla mervärden för oss genom t ex:
Att vår logotype finns med i er marknadsföring
Att vi har möjlighet att erbjuda information för medlemmar eller motsvarande
Att vi har rätt att omnämna er i vår egen marknadsföring.
Att vi är kontoförande bank, med tillhörande tjänster såsom Internetbanken, Bankgirotjänster och dylikt.

Vi sponsrar inte:

Verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön
Extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar, etik, moral och miljö
Verksamheter med osund ekonomi
Förening som ligger vilande eller saknar verksamhet