Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig:


Sparbanken Boken


Org. nr 537600-6234

312 53 Hishult

Sparbanken Boken ("Banken") behandlar personuppgifter som lämnas i samband med ansökan, intresseanmälan, vid användning av bankens kanaler (till exempel internet- och mobilbanken) och webbplats samt när när avtal ingås eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t ex kreditupplysning eller affärsbedömning). När bankärenden utförs via telefon eller rörlig bild behandlas personuppgifter även genom inspelning.


I samband med att en kundrelation inleds och vid vissa internationella betalningar, kontrollerar Banken personuppgifter mot sanktionslistor som banken enligt lag för att säkerställa att kundrelation kan inledas och transaktioner genomföras.


För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register, t ex uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.


Personuppgifterna behandlas för att hantera och fullgöra avtal och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att Banken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan dessutom fungera som underlag för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t ex i riskberäkningsmodeller som Banken använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Om inte direktreklamspärr begärts kan Banken också komma att använda uppgifterna för marknadsföring, till exempel för att kunna ge kunder personliga och anpassade erbjudanden avseende produkter och tjänster inom bankenbaserat på kundens befintliga produkter, förändringar i kundens produktengagemang, beteende och rörelsemönster i bankens kanaler med mera. Vid marknadsföring kan banken även komma att kontakta kunder via e-post om inte kunden uttryckligen tackat nej till det.


För de ändamål som nämns ovan kan personuppgifter, med beaktande av banksekretessen, komma att lämnas ut till och behandlas av företag som Banken samarbetar med, t ex kreditupplysningsföretag och företag som hanterar betalningskrav samt Bankgirocentralen och SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). I vissa fall är Banken också skyldig att lämna uppgifter till myndigheter, t ex till Skatteverket, Finansinspektionen och Försäkringskassan.


Om du vill veta vilka uppgifter Banken behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till något av Bankens kontor eller till den adress som anges nedan.

Sparbanken Boken, Möllevägen 1, 312 53 Hishult.

 
Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från Banken eller om du vill att Banken ska rätta felaktig eller ofullständig personuppgift.

Stäng Skriv ut