Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Transaktionskonton

Ett transaktionskonto använder du för alla in- och utbetalningar i din vardag. Till detta konto får du din lön och andra pengar som sjukpenning, studiebidrag och pension mm. Till kontot kan du koppla tjänster för att betala räkningar, bankkort och mycket mer som gör din vardag lite enklare.

Du kan ha flera transaktionskonton det är till exempel bra för dig som vill dela upp din ekonomi. På Sparbanken Boken kan du välja mellan Privatkonto eller Servicekonto, är du under 21 år får du ett Ungdomskonto.

Insättningsgaranti

Konton omfattas av den statliga insättningsgarantin efter beslut från Riksgälden. Insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning motsvarande det belopp kunden satt in plus ränta fram till konkursbeslutet eller beslutet om att garantin ska träda in.


Så här fungerar Insättningsgarantin


Garantin gäller för både privatpersoner, företag och andra juridiska personer om institutet går i konkurs

Garantin ersätter maximalt motsvarande 100 000 euro per kund och institut (se ovan). Om ett konto är öppnat i flera kunders namn gäller ersättningen för varje person för sig

Insättningsgarantin täcker alla slag av insättningar på konton oavsett om sparandet är bundet eller fritt ta ut

Det individuella pensionssparandet omfattas inte av insättningsgarantin

Placeringar i värdepapper och värdepappersfonder som inte täcks av insättningsgarantin omfattas istället av investerarskyddet

Din ersättning påverkas inte av om du har skulder till institutet ifråga

Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller den dag Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in

Insättningsgarantin hanteras av Riksgäldskontoret och finansieras genom avgifter från banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag

Stäng Skriv ut