Hoppa till textinnehållet

Swedbank Robur Access Edge

Investera i framtidens vinnare med Access Edge - fonder som kombinerar ambitiösa hållbarhetskriterier samtidigt som den systematiska förvaltningen möjliggör låg avgift och god riskspridning. 

Fonder för dig som:

 • Vill ha en klimatfokuserad fond 
 • Vill ha en prisvärd och bred investering
 • Tror att klimatfrämjare är morgondagens vinnare

Investera klimatfokuserat i framtidens vinnare

Access Edge är fonder som kombinerar ambitiösa hållbarhetskriterier samtidigt som den systematiska förvaltningen möjliggör låg avgift och god riskspridning.

 

Fonderna kommer inte att investera i bolag som producerar fossila bränslen eller i bolag med mer än 5 procent omsättning från elframställning från kol, olja respektive gas. Förvaltarna premierar dessutom bolag med låga utsläpp av växthusgaser.

Till viss del investerar vi i bolag som genom sin verksamhet på olika sätt bidrar till omställningen till förnybar energi och energieffektivitet, FN:s klimatmål.

Bra att veta om Access Edge Sweden

 • Inköps- och inlösenavgift är 0 procent
 • Fondförvaltningsavgiften är 0,30 procent
 • Fonden fungerar för fritt fondsparande, ISK, pension eller försäkring
 • Det går att köpa och sälja andelar dagligen

Bra att veta om Access Edge Emerging Markets

 • Inköps- och inlösenavgift är 0 procent
 • Fondförvaltningsavgiften är 0,50 procent
 • Fonden fungerar för fritt fondsparande, ISK, pension eller försäkring
 • Det går att köpa och sälja andelar dagligen

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond  i fondlistan eller hos din återförsäljare.

Förvaltare

Fonderna förvaltas av Johan Andreasson och Linnea Zanetti tillsammans med Swedbank Roburs kvantitativa team.

Portfätt av förvaltare Linnea Zanetti och Johan Andreasson