Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Vad är ett Penningmarknads-instrument?

Penningmarknadsinstrument är kortfristiga räntebärande papper med löptid kortare än ett år. De handlas vanligtvis till en underkurs och betalar 100 procent på återbetalningsdagen. Mellanskillnaden blir avkastningen.

Allmän information om instrumentet

Penningmarknadsinstrument handlas vanligtvis av företag, försäkringsbolag samt andra institutioner som vill placera kort tid och samtidigt söker stor likviditet. Vanligaste instrumenten är:

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxeln är det dominerande instrumentet på penningmarknaden. Emissioner sker genom anbudsauktioner. Valörer är 1, 5, 10, 50 och 100 miljoner kronor. Räntan på statsskuldväxel kallas ofta den riskfria räntan och används som riktmärke för den korta marknadsräntan.

Företagscertifikat

Företagscertifikat är ett löpande skuldebrev och företagens instrument för att låna pengar på kort sikt. Lägsta placeringsbelopp är 1 miljon och priset på ett företagscertifikat uttrycks som årsränta.

Hur handlar man med Penningmarknadsinstrument?

Svenska räntebärande instrument utgivna av stat, kommun och bostadsfinansieringsbolag anses normalt ha relativt låg risk. Företagscertifikat erbjuder högre ränta samtidigt som motpartrisken är högre än de förstnämnda låntagarna.

Vad tar jag för risk?

Svenska räntebärande instrument utgivna av stat, kommun och bostadsfinansieringsbolag anses normalt ha relativt låg risk. Företagscertifikat erbjuder högre ränta samtidigt som motpartrisken är högre än de förstnämnda låntagarna.

Vad påverkar avkastningen?

Den som placerar i en statsskuldväxel eller företagscertifikat får vid köptillfället betala ett lägre belopp (diskonterat belopp) än det han erhåller när statsskuldväxeln förfaller. Mellanskillnaden utgör avkastningen på statsskuldväxeln.

För- och nackdelar med Penningmarknadsinstrument

Halvcirkel punkt

Fördel – Kortsiktig placering med lägre risk jämfört med obligationer med längre löptider.

Halvcirkel

Fördel – Mycket hög likviditet.

Halvcirkel punkt

Fördel – Avkastningen är känd i förväg.

Halvcirkel

Nackdel – Ger i regel en låg värdestegring – kort löptid ger låg ränta.

Halvcirkel

Nackdel – Högre motpartsrisk jämfört med inlåningskonto.

Halvcirkel

Nackdel – Finns en risk att man kan förlora insatt kapital om låntagaren hamnar i finansiella svårigheter.

Stäng Skriv ut