Aktuella räntor för bankkonton i Sparbanken Boken 2022-11-07

 

Kontoslag

Räntesats

Övriga villkor

Privatkonto 0,00 %  
e-sparkonto 0,30 %  
Sparkapitalkonto

0,30 %

0,50 %

 

0,30 % upp till 50 000 kr, däröver 0,50 %

Framtidskonto 0,50 % 1 fritt uttag per år
Bokenkonto 0,30 % Nyöppnas ej
Ungdomskonto 0,50 %  
Ungdomssparkonto 1,25 %  
ISK-konto 0,30 % Kopplat till ISK
Depåkonto 0,30 % Kopplat till depå
Pensionssparkonto 0,30 % Kopplat till IPS
Skogskonto 1,00 % Gäller alla typer av skogskonton för uppskjuten beskattning
Företagskonto 0,00 %  
Placeringskonto företag 0,20 %