Här presenteras Sparbanken Bokens internt bedömda kapitalbehov. Informationen uppdateras kvartalsvis.

2019-06-30

2019-03-31

2018-12-31

2018-09-30

2018-06-30

2018-03-31