Här presenteras Sparbanken Bokens internt bedömda kapitalbehov. Informationen uppdateras kvartalsvis.

2021-06-30

2021-03-31

2020-12-31

2020-09-30

2020-06-30

2020-03-31

2019-12-31

2019-09-30

2019-06-30

2019-03-31

2018-12-31

2018-09-30

2018-06-30

2018-03-31