Hoppa till textinnehållet

Likviditet

Information om bankens likviditetspositioner redovisas kvartalsvis i enlighet med FFFS 2014:21

 

Likviditetsreserv 2021-06-30 

 

Riktlinjer för hantering av likviditetsrisk