Banken har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.
Med kundreklamation eller kundklagomål menas påtalade situationer där kunden har köpt en produkt/tjänst och den ej har levererats/uppfyllts enligt kundens förväntan, överenskommelse eller avtal. Som reklamation eller klagomål räknas inte synpunkter på banken som företag, vårt utbud av produkter och tjänster eller prissättning

Vart vänder du dig?
Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel. Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd. Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens Klagomålsansvarige med adress:

Sparbanken Boken
Klagomålsansvarig
Möllevägen 1
312 53 Hishult

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand.

Missnöjd med bankens beslut
Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Som opartiskt och utan kostnad prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare.
Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats (se nedan)
Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Information
Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 STOCKHOLM

Eller ring dem på telefon 0200 - 22 58 00. Läs mer på Konsumenternas Bank- och finansbyrås webbplats (se nedan)
Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Allmänna Reklamationsnämnden