Så här ansluter du dig 

Digital anslutning till Fortnox

Digital anslutning för integration med Fortnox görs i internetbanken med E-signering (Mobilt BankID).
Ansökan finns under menyn Bokföring/anslut bokföringssystem. Från det att du skickat in ansökan om anslutning tar det ca 2 bankdagar tills att anslutningen aktiveras. Observera att du behöver vara firmatecknare för att kunna teckna avtal.

Manuell anslutning till Fortnox

För manuell anslutning till integration mot programleverantör Fortnox; kontakta Kundcenter Företag på tel: 0771-33 44 33, eller uppsök ett av våra bankkontor. 

För att anslutningen ska gå så smidigt som möjligt behöver du förbereda med följande uppgifter inför din kontakt med kundcenter eller kontorsbesöket. Observera att du behöver vara firmatecknare för att kunna teckna avtal.

Tänk på detta! Om ni idag har ett LB-avtal och har skickat filer som har förfallodag vid aktiveringsdatum så uteblir återrapporteringen för dessa. Därför kan det vara bra att aktiveringsdatum ej ligger vid en sådan tidpunkt.