Alla frågor i ansökan måste besvaras vid ett och samma tillfälle. Det går inte att spara ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

I ansökan ska ni ange vilket bankkontor ni vill besöka för underskrift av avtal när föreningen blivit godkänd som kund i banken. Då det är föreningens företrädare gentemot Sparbanken Boken som ska besöka banken är det bra att ange ett bankkontor som ligger nära. Har ni valt att föreningen ska företrädas två i förening ska båda företrädarna alltid vara med på det första mötet med banken.

Ansökan - ideell förening