Hoppa till textinnehållet

Ändra uppgifter för ideell förening

Two people in a café looking at a laptop

När ni gör ändringar i föreningen som påverkar föreningens relation till banken behöver du meddela oss.

Har du en allmännyttig ideell förening och är kund hos Sparbanken Boken behöver vi få information om föreningen genomför följande förändringar:

  • Ändring av företrädare gentemot banken
  • Ändring av kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress)
  • Ändring av föreningens namn
  • Nya/ändrade stadgar

Följ stegen nedan för att ändra föreningens uppgifter. Om flera ändringar görs samtidigt ska endast en uppsättning av dokumenten skickas in.

Bra att veta

Kom ihåg att skicka samtliga sidor av Ändringsanmälan komplett ifylld och undertecknad av föreningens utsedda företrädare. Samt bifoga samtliga obligatoriska dokument för din ändring.

Vad vill du ändra för uppgifter