Skip to content

Skog och lantbruk

Hållbara investeringar - Prata med oss

För oss ska hållbara investeringar bidra till en hållbar utveckling samt främja exempelvis biologisk mångfald och levande ekosystem. Oavsett om du planerar för solceller, halmpanna, fosforfällor eller något annat – prata med oss.

Sparande

Hållbarhet i ditt sparande kan handla om att ha en buffert, spara regelbundet men också om vilken typ av sparande du väljer. Förutom att spara på ett vanligt konto kan du även spara i fonder. 

Aktuellt

Kom och diskutera din verksamhet och dess kort- och långsiktiga planer. Vi vill vara en trygg partner som kan följa dig över tiden, genom uppstart och expansion, dagliga driftsfrågor och framtida investeringar.

Nyhetsbrev

Tips och inspiration