Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Skogs- och lantbruksbarometrar

Three forest workers in the forest

Skogsbarometern 2023: Historisk hög lönsamhet trots en osäker omvärld

Insikter från Skogsbarometern 2023

  • Skogsägarna upplever i år en tydligt förbättrad lönsamhet jämfört med förra året. Andelen som ser lönsamheten som mycket god eller tillfredställande har ökat med 15 indexenheter till 62 procent. Det är den högsta upplevda lönsamheten under den senaste tio-årsperioden.
  • Skogsägarna tror att EU:s skogspolitik kommer att ha en negativ påverkan på privatskogsbruket. Intressant att notera är att det framför allt är större skogsägare och de som anser sig vara insatta i EU:s skogspolitik som är mest negativa till EU:s politik.
  • Skogsägarna har en mer positiv syn på timmerpriserna för de kommande tre åren jämfört med förra årets barometer medan förväntningarna om massvedspriserna har justerats ned.
  • Priset på skogsmark sjönk något under första halvåret 2023. Skillnaden mellan landsdelarna har minskat då priserna gått upp i norra Sverige och ner i mellersta och södra Sverige, jämfört med 2022.

Här kan du ta del av de senaste årens skogs- och lantbruksbarometrar