Hoppa till huvudinnehåll

Arvskifte - dela upp arv

Arvskifte betyder att dela upp den avlidnes eventuella tillgångar mellan arvingarna. Här kan du läsa om hur du gör för att flytta över de tillgångar som dödsboet har i Sparbanken Boken till arvingarna.

Arvskifteshandling och tidsgräns arvskifte

 Checklistor - få hjälp av Sparbanken Boken med att fördela arvet

Alla arvskiften hanteras av en specialistgrupp inom banken. Detta gäller oavsett om du är privatperson eller boutredningsman som utsetts av tingsrätten att förvalta dödsboet. Här kan du läsa hur du gör för att skicka in uppdrag till oss och vilka handlingar som behövs.