Hoppa till textinnehållet

Boindex

Familj packar upp flyttlådor i det nya hemmet

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Swedbank Boindex kvartal 4: Högre elpriser sänker Boindex till rekordlåg nivå

Högre elpriser och räntor gör att Boindex för både bostadsrätter och småhus sjönk under det fjärde kvartalet 2021. De högre elpriserna slår extra hårt på småhusägare med rörliga avtal. I december 2021 ökade uppvärmningskostnaderna för många småhusägare med 4 000 till 5 500 kronor jämfört med december 2020. Det visar en ny rapport från Swedbank och sparbankerna.

Högre elpriser och räntor pressar upp boendekostnaderna. Tuffast är det för småhusägare som nyligen köpt sin bostad till ett högt pris och valt rörliga avtal för både el och räntor. En av tre småhusägare uppger också att de minskat sitt sparande eller dragit ner på utgifter för att ha råd med elräkningen, enligt en tidigare publicerad undersökning som Kantar-Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.

- Det är tufft just nu för småhusägare med rörliga räntor och elavtal. Slutnotan för jul- och nyårsfirandet brukar vara tung för många och den blev inte lättare att bära när elräkningen kom, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Rekordlågt Boindex – tuffast för ensamstående med barn
Swedbank Boindex mäter hushållens möjligheter att köpa en bostad. Boindex ligger nu på 111 och innebär att de som köper en bostad idag behöver lägga i genomsnitt 27 procent av sin disponibla inkomst på boendeutgifter.

- Högre elpriser och räntor har försämrat köpkraften för den som köper en bostad idag. Swedbank Boindex har inte varit så här lågt sedan fjärde kvartalet 2008, säger Arturo Arques.

Möjligheterna att köpa en bostad beror främst på två saker, var i landet man bor och om man är sammanboende eller inte. Tuffast är det för ensamstående med barn i Stockholm stad som köper en bostadsrätt. De behöver lägga över halva inkomsten på boendeutgifter om de köper en bostadsrätt. I Göteborg stad behöver ensamstående med barn lägga nästan halva disponibla inkomsten på boendeutgifter om de köper en bostadsrätt idag.

Rekordhöga elräkningar i december
Många hushåll fick rekordhöga elräkningar i december. Några av de värst drabbade hushållen är småhusägare med rörliga elavtal i Helsingborg, Hässleholm, Kalmar, Kristianstad, Växjö och Malmö. Där fick många småhusägare med rörligt elavtal med en förbrukning på 20 000 kWh per år elräkningar i december på 8 500 kronor, vilket är 5 500 kronor mer jämfört med december året innan. Småhusägare i till exempel Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund fick däremot elräkningar i december 2021 på ”bara” 4 500 kronor vilket är en ökning med 2 300 kronor jämfört med året innan.

- Som småhusägare är det viktigt med goda marginaler i sin privatekonomi. I synnerhet om man har rörliga avtal för både el och räntor, säger Arturo Arques.

Högst genomsnittlig månadskostnad för eluppvärmning och bolåneränta hade man i Stockholms stad 2021 där den som förbrukar 15 000 kWh per år i genomsnitt betalat 6 300 kronor i månaden för el och räntor. Lägst månadskostnad för el och räntor hade man i Örnsköldsvik 2021 där man i genomsnitt betalat 2 500 kronor i månaden för el och räntor.