Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Fördelar med Strukturerade produkter

Här presenteras några av fördelarna med placeringsformen Strukturerade produkter. Som investerare måste du dock alltid väga den potentiella vinsten mot risken för förlust.

Läs mer om Riskerna med Strukturerade produkter

Gemensamt för Strukturerade produkter är: 

 • Gedigen analys
  Samtliga av våra Strukturerade produkter tas fram i nära samarbete med Swedbanks analytiker inom makroanalys, strategi och allokering. Ofta är produkterna skräddarsydda efter rådande marknadsförutsättningar.
 • Swedbank AB (publ) som emittent
  Våra Strukturerade produkter är emitterade av Swedbank. Swedbank har ett relativt högt kreditbetyg vilket ger investeraren en låg kreditrisk.
 • Vid försäljning
  Om du väljer att sälja din Strukturerade produkt före löptidens slut så sker det till marknadspris. Swedbank upprätthåller en andrahandsmarknad för produkterna.
 • Transparant prismodell 
  Swedbank var först ut bland Sveriges storbanker med att införa en ny prismodell för Strukturerade produkter. Med rådande prismodell ser investeraren exakt hur mycket placeringen totalt kostar, redan vid investeringstillfället. Säljer du produkten i förtid har du endast betalat förvaltningsavgift för innehavstiden samt courtage vid köp och försäljning.

Fördelar med SPAX Nu är:

 • Återbetalningsskydd
  En placering i SPAX Nu är återbetalningsskyddad. Återbetalningsskyddet innebär att du redan vid investeringstillfället känner till att du som lägst får tillbaka det nominella beloppet, minskat med förvaltningsavgiften, på återbetalningsdagen. Detta oavsett hur stor en eventuell marknadsnedgång skulle bli.
 • Avkastningspotential
  Vid en investering i SPAX Nu har du en exponering mot exempelvis aktiemarknaden, ofta med en hävstång vid en eventuell uppgång i det aktieindex eller den bolagskorg produkten följer. Du har möjlighet att följa med vid uppgång men känner på förhand till vad du som lägst får tillbaka vid nedgång, en attraktiv egenskap som kan sänka risken i aktieportföljen och öka potentialen i ränteportföljen. 
 • Vid försäljning
  Säljs en SPAX Nu som följer en underliggande marknad som sjunkit kraftigt så har fallet ändå till viss del dämpats tack vare produktens konstruktion.
 • Hållbara SPAX Nu
  Hållbara SPAX Nu ger investerare möjlighet att följa hållbara underliggande marknader. I urvalet av underliggande marknad har extra hänsyn tagits till bland annat etik, miljö och bolagsstyrning och bolag som inte lever upp till Swedbanks krav på en hållbar investering har valts bort. 

Fördelar med Bevis Nu 

Bevis Nu kan konstrueras på en rad olika vis och erbjuder egenskaper som kan vara attraktiva som ett komplement i placeringsportföljen. Här är några exempel:

 • Bevis Nu med kupong ger möjlighet till avkastning även vid sidledes och svagt sjunkande marknad, ofta i kombination med ett visst skydd på nedsidan.
 • Bevis Nu med hävstång ger möjlighet till högre avkastning vid marknadsuppgång, ofta i kombination med ett visst skydd på nedsidan.
 • Kreditbevis ger en exponering mot kreditmarknaden med möjlighet till halvårsvisa eller årliga kupongutbetalningar.
 • Valutabevis ger en exponering mot t ex tillväxtvalutor med fasta årliga kupongutbetalningar.
 • Bevis Nu winwin ger möjlighet till en hävstång vid uppgång och avkastning även vid svagt fallande marknad.