Vi erbjuder dig som sköter dina vardagliga bankaffärer genom oss - det vi kallar för helkund - även möjligheten att teckna dig för ett bankfack. Kontakta oss om du är intresserad.

Allt fler värdehandlingar finns idag i digital form, och kan lagras digitalt på ett säkert sätt. Det har gjort att efterfrågan på bankfack har minskat. Därför kan du som är kund hos oss förvara testamente och andra dokument digitalt hos vår samarbetspartner Lexly. Läs mer om detta på vår juridiksida.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss: sparbankenboken.se/kontakt