Performancerapportering

Samtliga kunder har möjlighet att få information om utfallet av investeringen dagligen. Antingen via digitala tjänster eller via besök på kontoret. Det ger kunden möjlighet att vid varje tillfälle ha åtkomst till information om sitt sparande, utfall och värde.

Kontor i Hishult och Skånes Fagerhult

Banken gör bedömningen att bankens kunder sätter ett stort värde på tillgången och tillgängligheten till bankens rådgivare. Det är lätt att komma i kontakt med en rådgivare via besök på kontor eller via telefon. Diskussion med kunder visar att det finns ett stort värde för kunden att kunna träffa en rådgivare fysiskt.Genom våra kontor har kunden möjlighet att få hjälp med sina sparafrågor.

Telefonbank

Samtliga kunder har möjlighet att kontakta banken och få information via telefon. Genom bankens telefonbank har kunden möjlighet att kontakta banken för att få hjälp med sina sparafrågor.

Digitala kanaler

Samtliga kunder har möjlighet att ha tillgång till de digitala kanalerna internet-, mobil- och ipadbank utan kostnad. Det ger kunden en flexibilitet att ha åtkomst till sitt sparande dygnet runt.

Brett produktutbud

Sparbanken Boken har som ambition att ha ett produktutbud som är tillräckligt stort för att det ska finnas produkter som anpassade till samtliga kundsegment och samtliga behov som finns bland bankens kunder. På Fondtorget finns över 500 olika fonder från ca 70 fondbolag. Kunden får möjlighet att anpassa sina investeringar till sina mål, syften och behov i stor utsträckning. Med ett brett produktutbud finns även möjlighet att påverka portföljrisk och uppskattad avkastning i större utsträckning.

Granskade produkter

Våra kunder erbjuds ett stort utbud av etiska och hållbara produkter, såsom fonder och strukturerade produkter. Totalt finns ca 70 fonder med varierande hållbarhetsinnehåll på Fondtorget, både från Swedbank Robur och från externa fondbolag. Alla Swedbank Roburs fonder granskas enligt strikta miljö- och etiska kriterier och har en ”varudeklaration” som beskriver hållbarhetsinnehållet.
Vi erbjuder flera olika sätt att spara ansvarsfullt och hållbart som därmed göra skillnad. Exempel på ansvarsfullt sparande är hållbarhetsfonderna på Fondtorget. Vissa kunder har egna strikta kriterier för sina placeringar. Då hjälper ett stort utbud av fonder med hållbarhetsinnehåll för välgrundade investeringsbeslut.

Folkbildning

Banken tar ansvar för folkbildning inom sparande och ekonomi inom verksamhetsområdet. T ex har banken en överenskommelse med lokala skolor om att få vara med och utbilda varje år. Sparbanken tar ett samhällsansvar att sprida kunskap och öka medvetenheten kring sparande, t ex pensions- och barnsparande. Digitalt erbjuds även kunderna tillgång till utbildningsmaterial om sparande och investeringar, t ex Fondskolan och Aktieskolan. Sparbanken Boken erbjuder gratis utbildning och information för att lära sig mer om sparande.

Analyser

Samtliga kunder har tillgång till ekonomiska marknadsanalyser kontinuerligt. Dessa tillhandahålls via bankens digitala kanaler samt via rådgivarna på kontoren. Analyserna berör olika typer av marknader, branscher, företag och tillgångsslag. Kunderna kan även prenumerera på flera av nyhetsbreven direkt till sin e-post. Vid olika tillfällen bjuder vi in till olika kundevent där kunderna kan få tips kring sitt sparande. Med analyser får kunden hjälp med guidning, uppdateringar och förslag som ökar kundens kunskap om till exempel marknadstrender och marknadsförändringar. Det hjälper kunden att fatta välgrundade finansiella beslut och skapa förståelse om ekonomi. Det finns ett brett utbud av analyser och alla kunder har tillgång till dessa. Kunden kan också komplettera information från analyserna genom att prata med rådgivare.

Erbjudande om bedömning av investeringens lämplighet

Samtliga bankens kunder har möjlighet att boka möte med en rådgivare för att gå igenom sitt sparande. Mötena sker med den frekvens som kunden väljer. Banken arbetar dessutom proaktivt och kontaktar kunder och frågar om de vill gå igenom sitt sparande för att ha rätt inriktning i sitt sparande. I denna genomgång går rådgivaren igenom bl a kundens riskprofil, syfte med sparandet och hur länge sparandet ska pågå. I dessa möten tas endast hänsyn till vad som är bra för kunden och ingen hänsyn tas till bankens intjäning. Genom att följa upp investeringens mål och utveckling visar det om den fortfarande är lämplig. Det finns till exempel händelser i kundens liv eller företag som kan påverka hur sparandet bör placeras för att motsvara mål och behov, exempelvis byte av jobb, arv, pension eller om företaget fått en överskottslikviditet. Om inte investeringen är lämplig finns då möjlighet att göra en omplacering.

Guider

Guiderna finns tillgängliga i både internet- och mobilbanken. De hjälper till att utvärdera olika placeringsmöjligheter utifrån kundens mål och behov (obs – ej rådgivning). Några exempel är Bekvämt fondval, Börja spara, Fondguiden och Pensionsspara. Det är ett enkelt verktyg för kunden att självutvärdera och förstå olika sparastrategier och investeringar. De kan användas på egen hand online för att utvärdera olika scenarion för att optimera den individuella sparastrategin, produktvalet med mera för att passa kundens behov och mål.