Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

För dig som fyllt 18 år

För vem?

För dig som är 18-21 år 

Från att du fyller 22 år kostar Nyckelkund 34 kr i månaden.

Studenter

För dig som studerar på högskola/universitet och får CSN-insättning på ett konto i banken.

Nyckelkund

Banktjänster helt utan kostnad:

 • Bankkort Mastercard – går att koppla till Apple Pay
 • Betala räkningar digitalt
 • Betal- och kreditkort Mastercard

Bli Nyckelkund på något av våra kontor när du fyllt 18 år. Ta med dig din telefon och ID-kort.

Group of students having a lecture in an auditorium

Banktjänster för ung och student 0 kr/mån*

För vem?

För dig som är 18-21 år 

Från att du fyller 22 år kostar Nyckelkund 39 kr i månaden.

Studenter

För dig som studerar på högskola/universitet och får CSN-insättning på ett konto i banken.

Det här ingår

 • Bankkort Mastercard 
 • Betal- och kreditkort Mastercard**
 • Internetbanken med betaltjänst (för att betala räkningar)
 • Swish
 • Kundcenter
 • Privatkonto*** 
 • Appen
 • Handla aktier – 0 kr i courtage upp till 100 000 kr****
 • Nyhetsbrev

**Räkneexempel betal- och kreditkort Mastercard

***Privatkontot omfattas av insättningsgarantin

Kontot omfattas av insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

****Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i aktier innebär en risk och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital.

Många letar efter

Behöver du hjälp?

Vi guidar dig hur du kommer i gång med appen och internetbanken.